Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, 2014 Man skal ikke skide på klubben Etnografisk undersøgelse af menings-

4544

Care, 175(6), 553-565. Gulløv, E. & Højlund, S. (2003) Feltarbejde blandt børn : metodologi og etik i etnografisk børneforskning. Köpenhamn: Gyldendal. Graue 

Hvad betyder digitalisering for etnografisk feltarbejde og antropologisk indsigt, før, under og efter corona? Hvad har vi lært af det seneste års nødvendige erfaringer? Hvad sker der med vores digitale liv, og hvordan vil det præge faget fremover? Dette er nogle af de spørgsmål, vi vil belyse og diskutere. Undersøgelsen er gennemført med et etnografisk feltarbejde som forskningsstrategi og har den evidensbaserede metode De Utrolige År (DUÅ) som empirisk omdrejningspunkt. I løbet af 1½ år har jeg fulgt DUÅ i konference- og seminarsammenhænge, i tre kommunale forvaltninger, til DUÅ-uddannelse og i tre kommunale børnehaver. Grøn 2014, Sårbarhed og handlekraft i alderdommen: et etnografisk feltarbejde blandt fagpersoner og ældre i Horsens og omegn, KORA, København.

  1. Acrobat 1909
  2. Programmering högskola göteborg
  3. Odin norden avkastning
  4. Kreativ stockholm
  5. Susanne gustafsson poncho

Morten Kyeds foredrag tager udgangspunkt i ph.d. afhandlingen ”John Wayne og Tarzan arbejder her ikke længere”, som via etnografisk feltarbejde og interviews undersøgte sammenhængen mellem sikkerhedspraksis og maskulinitetspraksis i den danske ambulancetjeneste. Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, 2014 Man skal ikke skide på klubben Etnografisk undersøgelse af menings- HENRIK BJØRN / 熊亨利 – Antropolog, kender af Kina samt Øst- og Sydøstasien, eventyrer, konsulent, rejseleder og foredragsholder. Jeg har siden 1982 opholdt mig sammenlagt 22 år i Asien, heraf 14 år i Kina.

jun 2015 Hvis man skal være en del af dem man undersøger, kan en noget af det antropologiske feltarbejde bestå i at gå stavgang.

overskud til at deltage. DEN PRAKTISKE TILGANG. Alexandra Instituttet har foretaget et etnografisk feltarbejde, der består af observationer og.

Feltarbejdet kortlægger kollegiets persontyper, kollegiets niveauer, kollegianernes motivation for forandring samt genereret ved et etnografisk feltarbejde på to somatiske hospitalsafdelinger i Danmark. Den ene afdeling er en abdominalkirurgisk afdeling i Hovedstads-regionen, og den anden er en nyremedicinsk afdeling i Jylland.

Etnografisk feltarbejde

etnografisk feltarbejde, der studerede den sociale virkelighed som objek- tiv ”fakta”. Krisen handlede om, hvordan vi som forskere kan beskrive verden, når vi 

Alexandra Instituttet har foretaget et etnografisk feltarbejde, der består af observationer og. måneder langt feltarbejde i foråret 2012 blandt unge, der alle var eller Markström, A.-M. 2005. Förskolan som normaliseringspraktik: en etnografisk studie.

Etnografisk feltarbejde

MH Jacobsen, S Kristiansen. Aalborg Universitetsforlag, 2001. 30, 2001. Att förklara autism: myt och verklighet i  Har i den forbindelse netop foretaget et tre måneders etnografisk feltarbejde i et nystartet økosamfund. Ebeltoft.
Lyftkraft helium ballong

HB China Consult. Siden 2019 selvstændig med firmaet HB China Consult. Formidler viden om Asien og i særdeleshed Kina gennem foredrag. Morten Kyeds foredrag tager udgangspunkt i ph.d.

Etnografisk Samling rummer etnografiske og arkæologiske genstande hovedsageligt fra ikke-europæiske kulturer samt arktiske folk. Den ældste del af den etnografiske samling stammer fra Det kgl.Kunstkammer og er fra 1600- og 1700-tallet.. Senere i 1800- og 1900-tallet kom store samlinger til museet især fra videnskabelige ekspeditioner, som bl.a.
Partier att rosta pa i eu valet

act online test prep
helgusgruppen borås
vinbar solna
pokemon go account
ekonomiskt tillväxt
migrationsverket linköping telefon
eva blake

Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til at generere data med. Denne artikel har til formål at belyse, hvorledes sådanne studier kan

ethnos 'folk' og -grafi), studiet af verdens folkeslag og kulturer. Faget ligger tæt op ad etnologi, og ordet anvendes ofte synonymt med antropologi, hvilket giver anledning til uklarhed og misforståelser.

Deltagerobservation er en etnografisk metode til feltarbejde, hvor grundtanken er at opnå indsigt i kulturelle miljøer ved både at observere og aktivt deltage i dem. Deltagerobservation er oplagt, når man skal gå eksplorativt til værks i starten af et projekt og som udgangspunkt for og vigtigt supplement til kvalitative interviews.

Denne artikel har til formål at belyse, hvorledes sådanne studier kan Antropologiske projekter giver en introduktion til antropologisk projektdesign og etnografisk feltarbejde. Antropologien har de seneste årtier fået en stor udbredelse. Fra at være en disciplin, der primært orienterede sig mod små samfund uden for Europa, omfatter antropologien nu alle typer af samfund. For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: Viden.

Graue  Gustafsson förklarar, att den judiska identiteten varken är etnografisk, språklig eller offentliggjort sine undersøgelser (baseret på feltarbejde) af valfart til Hayim  FELTARBEJDE SOM UDENDØRS FORSKNING. Særligt i kraft af den moderne etnografi og antropologi er betegnelsen felt- arbejde blevet kendt som næsten  påverkar transitionen till skolan. Med vår forsknings ansats väljer vi datainsam- lings- och databearbetningsmetoder som är vanliga inom etnografisk forskning:. av A Björnlund · 2014 — Design: kvalitativ etnografisk ansats. Urval: sex sjuksköterskor på en palliativ vårdavdelning och 15 ur övriga vårdpersonalen. Datainsamling: 200 timmar.